Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı
Birden fazla bozukluğu içeren genel bir tanı grubu olup erken çocukluk döneminde başlayan sosyal etkileşim, dil gelişimi ve davranış alanlarında yetersizliklere sahip olan (otistik, rett sendromu, çocukluğun dezintegratif bozukluğu, asperger bozukluğu, atipik otizm) bireylere 26.12.2008 tarih ve 285 sayılı TTBK kararlı Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı uygulanmaktadır.
 
Bu program ile bireylerin;
 1. İşlevsel becerilerin kazandırılmasına ön koşul oluşturan temel eşleme ve taklit becerilerini geliştirmelerini,
 2. Sosyal etkileşim başlatma ve sürdürme becerilerini geliştirmelerini,
3. Alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmelerini,
4. İletişim becerilerini geliştirmelerini,
5. Bağımsız çalışma ve işlevde bulunma ile organize olma becerilerini kazanmalarını,
6. Öz bakım ve günlük yaşam becerilerini geliştirmelerini,
7. Akademik becerilerini geliştirmelerini,
8. Toplumsal yaşama katılım ve sosyal uyum becerilerini geliştirmelerini  sağlamaktır.
 
 
 
 
:: Diğer Hizmetler + tüm hizmetleri gör
 
- Bireysel Eğitim
- Grup Eğitimi
- Fizyoterapi
- Aile Eğitimi ve Danışmanlık
- Bedensel Engelli Birey Destek Eğitim Programı
- Zihinsel Engelli Destek Eğitim Programı
- İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı
 
 
Pro WEB